Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Kunst en Cultuur

Laatst gewijzigd: 24-11-2022

Cultuur heeft waarde voor iedereen. Cultuur laat ons in allerlei vormen genieten, maakt vrolijk, stemt soms tot reflectie of verwart ons wel eens. In elk geval leiden cultuur- en kunstuitingen tot bijzondere en betekenisvolle ervaringen die boven het dagelijkse bestaan kunnen uitstijgen. Waar cultuur bijdraagt aan creativiteit en de overdracht van maatschappelijke waarden, codes, tradities, en culturele conventies, prikkelen kunstuitingen onze verbeeldingskracht, laten ons lachen, bieden troost, zijn voer tot nadenken over bestaande ideeën en opvattingen en stimuleren het onafhankelijk denken.

Culturele infrastructuur

Met goede culturele infrastructuur en het scala aan projecten en festivals beschikt Lelystad over een cultureel voorzieningenniveau dat past bij de omvang en karakter van de stad. De cultuurdeelname bij inwoners komt overeen met het landelijk beeld en het merendeel van de inwoners blijkt ook (zeer) tevreden over het culturele aanbod in Lelystad. Met de Cultuurnota 2004 – 2007 is het cultuurbeleid van de gemeente Lelystad voor het eerst integraal vastgesteld. Vanuit een integrale visie op de functie van cultuur in onze stad kunnen keuzes worden gemaakt over de wijze waarop het cultuurbeleid bij kan dragen aan de verdere ontwikkeling van de stad en welke culturele voorzieningen en activiteiten vanuit het beleid ondersteund worden.

Steeds in ontwikkeling

In 2018 is de Cultuurvisie tot en met 2020 vastgesteld. Ook voor deze periode is het gemeentelijk cultuurbeleid gericht op een brede cultuurparticipatie en de ontwikkeling van een aantrekkelijke en dynamische stad. De reikwijdte van het gemeentelijk cultuurbeleid beperkt zich tot die cultuuruitingen die van belang worden geacht voor de Lelystadse samenleving en die zonder gemeentelijke steun niet tot stand zouden komen. Dit kan door subsidie te verlenen of door facilitaire voorwaarden te bieden.

Vitaal lokaal cultuurklimaat

Maar dit betekent niet dat kunst- en cultuuruitingen die zonder gemeentelijke steun tot stand komen daarmee onbelangrijk zijn voor de Lelystadse samenleving. Een vitaal lokaal cultuurklimaat is een juiste mix van bijzondere culturele activiteiten die volledig zelfstandig gerealiseerd kunnen worden en activiteiten waarvoor dit (nog) niet geldt. Deze vitaliteit wordt met het cultuurbeleid actief ondersteund.

Op naar de gemeentelijke Cultuurvisie 2022-2025

Op dinsdagavond 11 mei 2021 vond de kick-off bijeenkomst voor de Cultuurvisie 2022-2025 plaats. De stad en haar culturele klimaat zijn constant in ontwikkeling. Periodiek worden de doelstellingen en beleidsmaatregelen voor het gemeentelijk cultuurbeleid tegen het licht gehouden. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken of het gemeentelijk cultuurbeleid nog voldoende aansluit bij de ontwikkeling die de stad doormaakt. Om die reden wordt in 2022 de gemeentelijke Cultuurvisie voor de periode 2022–2025 vastgesteld.

Proces

In juni 2022 heeft de gemeenteraad de Keuzenota voor de cultuurvisie vastgesteld. Aan de hand van het begrip 'Cultureel vermogen' wordt in de keuzenota beschreven welke betekenis cultuur voor de inwoners en de stad heeft. Met de keuzenota heeft de gemeenteraad de visie, uitgangspunten, doelstellingen en de prioriteiten bepaald. De keuzenota beschrijft tevens drie richtinggevende strategische thema's voor het gemeentelijk cultuurbeleid.

Nu de keuzenota is vastgesteld wordt het gemeentelijk cultuurbeleid aan de hand van een kadernota verder uitgewerkt. Met de kadernota wordt de cultuurvisie uiteindelijk door de gemeenteraad definitief vastgesteld.

De overheid maakt beleid, maar geen cultuur. Dat doen kunstenaars, culturele instellingen, culturele initiatiefnemers en de bezoekers en deelnemers. Het concept van de kadernota wordt daarom vooraf met de culturele partners en andere belangstellenden besproken.

Lees de samenvatting concept kadernota cultuurvisie.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...