Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

College legt Kadernota 2024 – 2027 voor aan gemeenteraad

Geplaatst: 25-4-2023

Het college van Lelystad heeft dinsdag 25 april 2023 de kadernota 2024 - 2027 aan de raad aangeboden. De kadernota wordt ieder jaar in het voorjaar opgesteld en bevat de kaders voor het opstellen van de programmabegroting voor het aankomende jaar. Met het vaststellen van de kadernota 2024 – 2027 wordt duidelijk hoeveel geld beschikbaar is en hoe er wordt omgegaan met financiële onzekerheden en diverse beleidsvoornemens. Het vrijgeven van de budgetten voor uitvoering vindt plaats bij de vaststelling van de programmabegroting 2024 – 2027 in het najaar.

We zijn vol op stoom met de uitvoering van het raadsakkoord, maar we hebben ook te maken met flinke uitdagingen. De coronapandemie lijkt inmiddels achter ons te liggen, maar er is wel een oorlog gaande op Europees grondgebied. De prijzen voor gas en elektra laten inmiddels weer een dalende lijn zien, maar tegelijkertijd is er nog steeds sprake van een aanzienlijke inflatie en is de hypotheekrente fors gestegen. Er is een stikstofcrisis en er zijn doorlopende discussies met het Rijk over de verdeling van geld, de bekostiging van de Jeugdzorg en de omvang van het gemeentefonds. Het Rijk gaat gemeenten in 2026 op een andere manier financieren. Hoe dit er uit komt te zien en hoeveel geld er precies beschikbaar komt, is nog niet duidelijk.

Mooie stappen gezet en onzekerheid geen reden om stil te zitten

Wethouder Dennis Grimbergen: ‘In de afgelopen periode zijn er mooie stappen gezet en liggen we op koers met de uitvoering van het raadsakkoord. Het Stationsgebied Oost wordt ontwikkeld tot dé stadsentree van Lelystad en in de aankomende jaren wordt de werkgelegenheid op Flevokust Haven fors uitgebreid. De energietransitie komt echt op stoom en tegelijkertijd pakken we armoede als gevolg van de stijgende energieprijzen en de inflatie aan en bieden we hulp aan inwoners en maatschappelijke partners die dat nodig hebben. In de komende periode wordt er uitvoering gegeven aan de gemaakte afspraken uit het raadsakkoord. We gaan vol enthousiasme door op de voor Lelystad zo belangrijke dossiers.’

Uitdagingen vanaf 2026

In 2024 en 2025 is er naar verwachting nog steeds sprake van een structureel sluitende begroting. Het beeld wijzigt met ingang van 2026, met name doordat de inkomsten uit het gemeentefonds teruglopen. Op dit moment wordt een tekort ingeschat dat oploopt tot meer dan €10 miljoen per jaar.

Wethouder Dennis Grimbergen: ‘Juist ook met alle uitdagingen, blijven we ons de komende jaren hard maken voor onze inwoners en onze stad, zodat iedereen fijn kan leven, wonen en werken in Lelystad.

Planning

Besluitvorming door de gemeenteraad is voorzien op dinsdag 6 juni in eerste termijn en op dinsdag 27 juni in tweede termijn.

Bekijk hier de Kadernota 2024 - 2027 (versie vóór raadsbehandeling).

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...