Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Lelystad werkt samen met partners om ruimte te vinden op het elektriciteitsnet

Geplaatst: 21-7-2023

De gemeente Lelystad heeft kennisgenomen van de tussenresultaten van onderzoek van netbeheerder TenneT naar mogelijkheden om de drukte op het elektriciteitsnet te verminderen. Het onderzoek richt zich vooral op bedrijven die hun energieverbruik misschien kunnen verschuiven naar minder drukke momenten, zodat er ruimte op het net ontstaat. De tussenresultaten geven aan dat ook in Flevoland rekening gehouden moet worden met verdere beperking van het elektriciteitsnet voor grootverbruikers en mogelijk ook voor bedrijven met kleinverbruik. Lelystad werkt al langer intensief samen met de partners aan maatregelen.

Inzetten op onderzoek

Wethouder Sjaak Kruis: “Als Lelystad zitten we er bovenop. We houden snelheid op de nieuwbouw van het onderstation aan de Larserringweg en op de nieuwbouw van kleinere regelstations, zodat nieuw elektriciteitsvermogen beschikbaar komt. We zetten in op onderzoek hoe en waar we energie kunnen opslaan in batterijen, zodat we daar in Lelystad zoveel mogelijk van kunnen gaan profiteren. En we maken inzichtelijk wat onze energiebehoefte in de toekomst is, zodat we daarvoor maatregelen kunnen nemen. Om als Lelystad te kunnen groeien en ontwikkelen, hebben we deze netcapaciteit nodig. Het is in dit traject essentieel dat alle partijen vanuit hun eigen rol hun verantwoordelijkheid blijven nemen, zodat nieuwe bedrijven naar Lelystad kunnen komen en bestaande bedrijven kunnen uitbreiden als ze dat willen.”

Snelheid houden op uitbreidingen en nieuwbouw energie-infrastructuur

Lelystad ondersteunt Tennet en Liander met het snel doorlopen van de procedures en vergunningen. De gemeente verwacht dat ook zij de druk er op houden en de uitbreidingen van de regelstations en de nieuwbouw van het elektriciteitsstation zo snel mogelijk realiseren. Het bestemmingsplan voor het onderstation aan de Larserringweg gaat na de zomer naar de raad voor vaststelling. Naar verwachting is het nieuwe elektriciteitsstation eind 2026 klaar. Daarnaast is Lelystad nauw betrokken bij de uitbreiding van het hoogspanningsnet tussen Diemen en Ens.

Inzichtelijk maken van de beleidseffecten (woningbouw, bedrijventerreinen, energietransitie)

Het college onderzoekt welke projecten en ontwikkelingen tot 2029 een nieuwe of grotere energievraag hebben. Met deze lijst kunnen gemeente en netbeheerder kijken of de geplande inschatting past binnen de nog beschikbare ruimte op het net of dat er bijsturing nodig is. Een energieregisseur voert in opdracht van de gemeente gesprekken met grootverbruikers om te kijken hoe zij hun energie flexibeler kunnen inzetten en energie kunnen besparen. Daarnaast helpt de gemeente inwoners met het besparen van energie via het Energieloket Lelystad en de energiecoaches van Energieteam Lelystad.

Onderzoeken mogelijkheden opslaan van energie

Om ruimte op het netwerk voor Lelystadse ontwikkelingen te behouden en uit te breiden onderzoekt Lelystad in samenwerking met andere partijen het opslaan van energie in grote batterijen. Door de inzet van batterijen op strategische plekken ontstaat ruimte op het net, waardoor uitbreidingen of nieuwe Lelystadse aanvragers weer aangesloten kunnen worden.

Inbreng leveren aan het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat

Lelystad denkt mee over nieuwe richtlijnen voor het bepalen van de volgorde waarin aanvragen voor aansluiting op het elektriciteitsnet worden behandeld. De richtlijnen komen in het meerjarenprogramma dat de provincie gaat maken. Op dit moment worden aanvragen behandeld volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Dit wettelijk kader gaat in de toekomst misschien veranderen.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...