Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Snel de weg vinden in het raadsakkoord?

Geplaatst: 1-7-2022

Het raadsakkoord, dat op 28 juni is vastgesteld door de gemeenteraad, is de overkoepelende opdracht waarmee de raad, het college en de ambtelijke organisatie in de raadsperiode 2022 – 2026 aan de slag gaan. Samen voor Lelystad! Hieronder treft u een beknopte leeswijzer aan.

Inleiding

De veertien raadsfracties hebben, net als de samenleving die hen heeft gekozen, veel verschillende opvattingen en wensen. Daar zal dit raadsakkoord niets aan veranderen. Maar ze hebben ook heel veel gemeen. Dat maakt het mogelijk om afspraken te maken waarover een grote mate van consensus bestaat. Dat geldt voor de inhoud, maar ook voor de manier van werken. Meer in verbinding met de samenleving, betere samenwerking binnen het gemeentebestuur, met een goed aangehaakte ambtelijke organisatie.

In deze leeswijzer hebben we de belangrijkste thema's aangehaald: 

Hoofdopgaven

Met elkaar is een aantal hoofdopgaven vastgesteld. Bij elke opgave is afgesproken 'Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor financieel reserveren?'

 1. Bereikbaarheid (B): Mobiliteit, wegen, doorstroming en verkeersplannen. Vanaf blz 10. 

2. Onderwijs (O): Onderwijs en onderwijslocaties, vanaf blz 11. 

3. Natuur (N) Natuur: milieu, klimaat, vanaf blz 13. 

4. Economie (E): Vestiging van bedrijven, werkgelegenheid, economische groei, ondernemers, stadspromotie, landbouwfunctie vanaf blz 14. 

5. Wonen (W): Woningbouw, energietransitie, migranten/statushouders-huisvesting, kamerverhuur, vanaf blz 17.

6. Voorzieningen (V): Sport en bewegen, cultuur, ziekenhuis en zorgcampus, vanaf blz 19. 

7. Stedelijke Vernieuwing (SV): Gebiedsontwikkeling bestaande wijken, Stadshart, Lelycentre vanaf blz 22. 

8. Sociaal Domein (SD): Zorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Armoedebeleid, Eenzaamheid en Jeugdhulp, vanaf blz. 24.

9. Openbare Orde & Veiligheid (OOV): Criminaliteit, Veiligheid, Cyberveiligheid,  Coffeeshopbeleid en Handhaving, vanaf blz 27. 

Randvoorwaarden 

Om doelen met elkaar te bereiken, is het belangrijk dat we in verbinding staan met de samenleving en met elkaar als raad onderling en met het college. Ook daar hebben we afspraken over gemaakt. 

Gemeente(raad) in de stad: Verbinding met de samenleving, verbeteren dienstverlening, vanaf blz. 29.

Raad en college, de onderlinge verhoudingen, vanaf blz. 31. 

Waar is de raad het niet over eens? 

Met 14 fracties afspraken maken waar iedereen zich in kan vinden is niet altijd eenvoudig. Soms lukt dat ook gewoon niet. Gaandeweg is de werkwijze geworden om in het raadsakkoord alleen afspraken
op te nemen waar ten minste een gekwalificeerde meerderheid van tweederde zich in kan vinden. De onderwerpen waarvoor die meerderheid er niet was zijn doorgeschoven naar het “raads-niet-akkoord”. Dat betekent dat het een vrije kwestie is als over het onderwerp een voorstel in de raad komt.

Het Niet-raadsakkoord: waar zijn we het NIET over eens? Vanaf blz. 37

Tot slot

Het raadsakkoord bevat nog veel meer informatie. Via de link kunt u aan het begin de inhoudsopgave vinden en daarna doorscrollen in het hele document.

Vragen over het raadsakkoord? Mail naar griffie@lelystad.nl

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...