Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Ontwikkeling kust weer stap verder

Geplaatst: 7-12-2023

Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Waterfront Stedelijke Kust Lelystad. Ook is de daarvoor opgestelde Milieueffectrapportage vastgesteld. Daarmee is weer een volgende stap gezet in de ontwikkeling van de kustzone van Bataviakwartier in het noorden tot Meerdijkhaven in het zuiden. Vanaf donderdag 14 december ligt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage en kunnen zienswijzen worden ingediend op het ontwerpbestemmingsplan en de milieueffectrapportage.

Hoofdlijnen

Het ontwerpbestemmingsplan geeft op hoofdlijnen aan waar het college wat wil toestaan en onder welke voorwaarden. Binnen het Waterfront gaat het vooral om wonen, vrijetijdseconomie, natuur en recreatie. Een belangrijk onderdeel is het voornemen om 35 hectare water om te zetten in land. Daardoor kan de ruimtelijke ontwikkeling van de kustzone een omvang krijgen die van betekenis is voor alle Lelystedelingen en voor de uitstraling van de stad als geheel. De landaanwinning maakt extra natuurontwikkeling mogelijk. Zowel door de landaanwinning zelf als door het aanleggen van 25 hectare overstroombare natuur. Dat geheel draagt bij aan de uitstraling van Lelystad als hoofdstad van de nieuwe natuur. Het zorgt er ook voor dat de natuurwaarden van het Natura 2000-gebied Markermeer verbeteren. Dit is gebleken uit het onderzoek dat ten behoeve van  de milieueffectrapportage is gedaan. 

Reacties

Het ontwerpbestemmingsplan is gebaseerd op het stedenbouwkundig ontwerp waar inwoners gedurende de zomerperiode op konden reageren. Dat heeft tot aanpassingen van het ontwerp geleid. De reacties die de komende periode zullen worden gegeven op het plan en de uitkomsten van de bestuurlijke gesprekken met de ministeries  worden gebruikt om het stedenbouwkundig plan  voor de kust verder te verbeteren. Uiteindelijk zal de gemeenteraad eerst het stedenbouwkundig plan vaststellen en daarna een definitief bestemmingsplan (tweede helft van 2024).

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt samen met de milieueffectrapportage vanaf donderdag 14 december gedurende 6 weken ter inzage. Zienswijzen (reacties op het ontwerpbestemmingsplan) kunnen worden ingediend tot 25 januari 2024 bij de gemeente.

Over de kustontwikkeling

Lelystad staat aan de vooravond van een serieuze groei van de stad. De ontwikkeling van de kust is daar onderdeel van. Met de ontwikkeling van de kust wordt Lelystad een stad aan het water in plaats van een stad achter de dijk. Een aantrekkelijke kust verbindt straks stad, water én natuur. De kust wordt een plek waar Lelystedelingen en nieuwe inwoners graag wonen, uitgaan en recreëren. In diverse bijeenkomsten en gesprekken met inwoners, bedrijven en organisaties zijn veel ideeën, informatie en wensen opgehaald. Waar mogelijk zijn deze verwerkt in het concept stedenbouwkundig plan.

Meer informatie

Meer informatie is hier te vinden: Ontwikkeling kust van Lelystad.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...