Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Onderzoeken ex art. 213a GW

Op basis van artikel 213a uit de Gemeentewet (GW) is het college verplicht periodiek onderzoek te doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door haar gevoerde bestuur. Daarin wordt doelmatigheid gedefinieerd als de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of dat met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt. Doeltreffendheid staat voor de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald. Verwijzend naar het artikelnummer in de gemeentewet worden deze onderzoeken ook wel 213a-onderzoeken genoemd. Het doen van onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid levert een bijdrage aan het kunnen vormen van een oordeel over het gevoerde beleid. Alle zaken die voor een doelmatig en doeltreffend bestuur van belang zijn kunnen daarbij aan de orde komen.

Elk jaar wordt in de programmabegroting de onderzoeksagenda vastgesteld waarin ook de 213a-onderzoeken zijn opgenomen. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van de onderzoeken. Zij biedt vervolgens de resultaten samen met eventuele verbeteracties ter informatie aan, aan de raad. Daarnaast worden de resultaten van alle gehouden 213a-onderzoeken hier gepubliceerd en zijn daarmee openbaar beschikbaar. Met het uitvoeren en hier publiceren van de 213a-onderzoeken wordt beoogd de transparantie van gemeentelijk handelen te vergroten, en daardoor doelmatiger en doeltreffender te werken en de publieke verantwoording daarover te versterken.

Publicaties

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...