Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Locaties laadpalen vastgesteld in een kaart

De vraag naar laadpalen neemt de komende jaren toe. Om ervoor te zorgen dat deze sneller geplaatst kunnen worden hebben we de plankaart met de locaties voor laadpalen gemaakt. Op basis van allerlei gegevens hebben we onderzocht in welke buurten en hoeveel laadpalen op openbare parkeerplekken tot en met 2025 nodig zijn. Maar ook welke locaties technisch en verkeerskundig geschikt zijn. De gereserveerde parkeerplaatsen op deze kaart zijn nu voor 2 jaar vastgesteld volgens het verkeersbesluit.

Bekijk de plankaart met de locaties voor laadpalen.

Verkeersbesluit vastgesteld voor 2 jaar

Er staan in Lelystad al laadpalen. Deze kunt u vinden op de laadkaart op de website van MRA elektrisch. Als u geen eigen oprit heeft, kunt u een laadpaal aanvragen voor een elektrisch voertuig. Dit proces kostte eerst veel tijd. Per aanvraag moesten wij een locatie zoeken waar de laadpaal kon staan. De plek van de laadpaal moet aan allerlei eisen en voorwaarden voldoen. Er moet bijvoorbeeld genoeg ruimte zijn en laadpaal mag niet te dicht bij een boom staan. Maar er moet ook een stroomkabel in de buurt liggen. In het verkeersbesluit is nu voor de aankomende 2 jaar vastgesteld waar de laadpalen worden geplaatst als deze worden aangevraagd. Omdat de locatie al vast staat, kunnen we de laadpalen sneller plaatsen na de aanvraag.

Reactietermijn verlopen

Tot en met 18 mei 2022 kon u reageren op de voorgestelde locaties. We willen iedereen die heeft gereageerd bedanken. In de plankaart staan 269 mogelijke plekken voor de laadpaal. We hebben daarop in totaal 263 reacties gekregen. Op 103 plekken hebben we ten minste 1 reactie gehad. Op 166 locaties is geen reactie binnengekomen. Tussen de reacties zaten ook veel alternatieve locaties. We hebben onderzocht of deze alternatieve locaties ook technisch geschikt zijn. Meer informatie over de reacties kunt u lezen onderaan deze pagina bij ‘Wat is er gebeurd met mijn reactie?’.

Goed om te weten

 1. We plaatsen pas een laadpaal  als hiervoor een aanvraag uit de buurt kom. Deze kaart en het verkeersbesluit is ervoor om het proces van aanvraag te verkorten. Omdat we met deze kaart en het besluit al hebben nagedacht over de vastgestelde locaties.
 2. Het gaat hier om locaties voor laadpalen op openbare parkeerplekken. Dit in wijken waar bewoners afhankelijk zijn van een openbare parkeerplek. Omdat niet iedereen in die wijk een eigen oprit heeft.

De reacties die wij hebben gekregen zien er als volgt uit:

 • Op 62% van de locaties is geen reactie binnengekomen. Dat betekent dat we deze locaties definitief zijn gemaakt in de plankaart.
 • Op 13% van de locaties zijn positieve reacties binnengekomen. Deze locaties zijn definitief gemaakt in de plankaart.
 • Op 13% van de locaties hebben we een negatieve reactie gekregen. Maar daarbij is ook een alternatieve locatie voorgesteld. Deze hebben we per locatie behandeld.
 • Op 5% van de locaties is negatief gereageerd vanwege de hoge parkeerdruk in de wijk. Deze zijn ook per locatie beoordeeld.
 • Op 6% van de locaties is tegenstrijdig gereageerd. Dat betekent dat er voor- en tegenstanders waren voor deze locaties. Ook deze hebben wij per locatie beoordeeld. We zijn hier uitgegaan van het principe dat de meeste stemmen gelden. Dat betekent dat als er meer mensen vóór dan tegen waren, de locatie is behouden.

Per locatie is er gekeken waar aanpassingen nodig en mogelijk waren. Dat betekent niet dat we alle reacties hebben overgenomen, maar wel dat we hebben onderzocht of we de kaart moesten en konden aanpassen naar aanleiding van de reacties. Hierna is het verkeersbesluit genomen.

 • U kon tot en met woensdag 18 mei 2022 reageren op een voorgestelde locatie bij u in de buurt. Alle reacties zijn verwerkt en hebben eventueel tot een aanpassing geleid.
 • Op 8 juli 2022 is de plankaart definitief gemaakt. Alle reacties zijn verwerkt en meegenomen in de voorgestelde locaties.
 • Op 31 augustus 2022 is het verkeersbesluit gepubliceerd voor alle voorgestelde locaties. Met het verkeersbesluit zijn de locaties voor de laadpalen officieel vastgesteld.

Bent u het niet eens met een locatie? Dan kunt u nog tot 6 weken na publicatie van het verkeersbesluit bezwaar maken tegen een locatie.

Als er updates zijn, laten wij dit weten op deze pagina.

De plek van een laadpaal moet aan allerlei eisen en voorwaarden voldoen. Bij het bepalen van de locaties voor laadpalen houden we rekening met de volgende punten:

 • de maximale afstand tussen 2 laadpalen 200 meter is;
 • je er makkelijk kan komen, makkelijk kan parkeren en de laadkabel eenvoudig kan worden aangesloten;
 • er genoeg ruimte rond de laadpaal is en er geen bomen, bankjes, prullenbakken en dergelijke in de weg staan. Minimale doorgang van het voetpad na plaatsing van het Oplaadobject en bebording: 120 cm;
 • de overlast door het licht van de laadpaal zo klein mogelijk is;
 • Niet te dicht bij veiligheidsvoorzieningen (brandput, gas- en waterafsluiters): 1meter;
 • Ruim afstand van een boom. Anders is er kans op beschadiging van de boomwortels;
 • de parkeerdruk het toelaat;
 • er mogelijkheden zijn om de laadpaal op een geschikt elektriciteitsnetwerk aan te sluiten. Daarvoor hebben we overlegd met de beheerder van het elektriciteitsnetwerk.

Uiteindelijke doel: dekkend netwerk met maximale loopafstanden van 250 meter.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...