Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Riolering

Laatst gewijzigd: 2-11-2022

Lelystad is een jonge stad. Daardoor is de riolering ook nog betrekkelijk jong en modern. Lelystad heeft als één van de weinige gemeenten in Nederland een volledig gescheiden rioleringsstelsel, waarbij hemelwater en huishoudelijk afvalwater apart worden ingezameld. Landelijk gezien gaat riolering zo’n 60 jaar mee. Voor Lelystad gaan we uit van een gemiddelde leeftijd van 80 jaar. De oudste stukken hebben op dit moment een leeftijd van amper 50 jaar. Het merendeel van de riolering is van veel jongere datum.

Rioolaansluiting

Lelystad heeft een gescheiden rioolstelsel. Daarom zijn per perceel en/of woning meerdere aansluitingen nodig. De rioolaansluiting moet voldoen aan het Bouwbesluit en het uitvoeringsbeleid van de gemeente. U kunt een aanvraag doen voor aansluiting van uw woning of een ander gebouw op het riool. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en, indien akkoord, ontvangt u de vergunning. De vergunning wordt afgegeven op basis van de Verordening fysieke leefomgeving Lelystad 2021 (zie hoofdstuk 17).

Niet in het riool

We gooien met z’n allen nogal wat door het riool. Veel zaken horen daarin thuis. Zo doe je je behoefte op het toilet en spoel je door. Ons douche- en badwater voeren we af via het riool en ook zijn de vaatwasser en de wasmachine op de riolering aangesloten. Als deze zaken door het riool gaan, gaat het eigenlijk altijd goed. Toch blijkt dat er nog heel veel niet goed gaat met het riool. Dat komt omdat we met zijn allen nog heel veel andere dingen door het riool spoelen, zoals natte doekjes, frituurvet, of we spoelen zelfs onze kwasten uit in de wasbak. Dat mag niet, want dat veroorzaakt verstoppingen en hierdoor werkt de riolering niet meer.

Wil je weten wat er allemaal nog meer niet in het riool mag? Kijk dan eens op de website www.nietinhetriool.nl.

Drainage

In Lelystad is drainage aangelegd in openbaar gebied om de grondwaterstand te reguleren. De drainage voert regenwater dat in de bodem valt af naar het oppervlaktewater. Meer informatie over drainage kunt u vinden in de Drainagefolder.

Gemeentelijk rioleringsplan 2022-2031

De Wet milieubeheer (Wm) verplicht de gemeenteraad voor een bepaalde periode een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vast te stellen. Een rioleringsplan beschrijft de toestand van de riolering van de gemeente, welke wettelijke eisen op de riolering van toepassing zijn en welke maatregelen en middelen nodig zijn om aan deze wettelijke eisen te voldoen. De gemeenteraad heeft op 1 november 2022 het Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2031 vastgesteld.

Rioleringsbeheerplan 2020-2025

Op basis van het gemeentelijk rioleringsplan is een rioleringsbeheerplan opgesteld. Dit plan geeft aan hoe het beheer van de riolering wordt opgepakt door de ambtelijke organisatie. Dit plan geeft daarmee richting aan het operationeel beheer en bevat naast de planning van de activiteiten ook een overzicht van de financiële middelen die per activiteit beschikbaar is. Het college heeft op 25 februari 2020 het Rioleringsbeheerplan 2020 - 2025 vastgesteld.

Samenwerken in afvalwaterketen

In Flevoland zijn de gemeenten en het waterschap samen verantwoordelijk voor de inzameling, transport en zuivering van afvalwater en voor de infrastructuur die daarvoor nodig is (de afvalwaterketen). De samenwerking tussen gemeenten en waterschappen biedt mogelijkheden om de keten duurzaam, innovatief en doelmatig in te richten. En om te besparen in de kosten. Ondanks dat Flevoland een relatief jonge provincie is en voorzien is van moderne infrastructuur, hebben de gemeenten en waterschap qua besparingen al veel bereikt.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...