Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Klimaatverandering in Lelystad nu al merkbaar

Ons klimaat verandert. Dit zorgt, over een lange periode, voor extremer weer. We krijgen vaker te maken met hoosbuien, lange perioden van droogte of harde wind. Dit zorgt voor veel problemen. Ook in Lelystad is klimaatverandering nu al merkbaar. Daarom werkt gemeente Lelystad in het samenwerkingsverband Klimaatadaptatie Flevoland (KAF) aan een klimaatbestendige toekomst.

Het klimaat in Flevoland en Lelystad

Klimaatadaptatie Flevoland (KAF) heeft door het KNMI de feiten op een rij laten zetten. Het KNMI is de nationale organisatie voor metingen over het weer en het klimaat. Deze feiten geven inzicht in het huidige klimaat in Flevoland en hoe het klimaat in Flevoland zich in de toekomst mogelijk zal ontwikkelen.

De overheden in Flevoland, waaronder gemeente Lelystad, gebruiken deze informatie als bron om knelpunten in het gebied te bepalen. Dat zijn situaties die problemen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld een straat met veel stenen, waardoor het regenwater niet kan weglopen. De informatie helpt ook bij het ontwikkelen van plannen voor het klimaatbestendig maken van steden en dorpen.

Uitkomsten Flevolands klimaatonderzoek KNMI

De veranderingen in het klimaat zijn nu al merkbaar. En ook al is Nederland een klein land, het klimaat verschilt al in de verschillende regio’s. Voor het onderzoek in Flevoland heeft het KNMI gebruik gemaakt van neerslagstations en meteostations in ons gebied. Dat zijn plekken waar  Een paar feiten en cijfers uit het onderzoek van het KNMI :

  • Sinds 1991 steeg de gemiddelde temperatuur met circa 1 graad Celsius in Flevoland.
  • Het aantal zomerse dagen (25 °C of warmer) laat een stijgende trend zien. In 2018 waren er 49 zomerse dagen in Lelystad; gemiddeld zijn het er 21 per jaar. Dit gemiddelde zal stijgen naar 40 dagen, wijst nieuw onderzoek uit.  
  • De kans op een hittegolf wordt steeds groter. Als de uitstoot hoog blijft, zal de thermometer vaker 40 graden aangeven. 
  • De opwarming van het klimaat leidt tot een langer groeiseizoen. Het groeiseizoen begint op de dag waarop de gemiddelde temperatuur 5 graden Celcius bereikt en daar tot 1 juli niet meer onder komt. Tegenwoordig begint dit groeiseizoen drie weken eerder dan in 1900. Dit heeft als gevolg dat er meer ‘allergiedagen’ zijn voor hooikoortspatiënten. Tegelijkertijd vindt de laatste vorst steeds later in het jaar plaats. Daarom is de kans op schade aan gewassen door vorst toegenomen.
  • De jaarlijkse hoeveelheid neerslag is in Flevoland met 20 % toegenomen sinds 1951.
  • Door het opwarmende klimaat neemt de hoeveelheid waterdamp in de lucht toe. Daardoor neemt niet alleen de hoeveelheid maar ook de kans op extreme neerslag toe. Er is hierdoor ook meer kans op overstromingen en wateroverlast.

Het KNMI maakte in 2023 verschillende Klimaatscenario's. Die scenario's laten zien hoe de toekomst eruit kan zien. Het wel of geen actie ondernemen voor het klimaat heeft verschillende gevolgen. Meer over de Klimaatscenario's lees je op de site van het KNMI

Aan de slag voor het klimaat

Op basis van alle uitkomsten is het belangrijk om samen met gemeenten te kijken waar knelpunten zijn op het gebied van wateroverlast, hitte en droogte. Dit doen we door het uitvoeren zogenaamde stresstesten. Met gebruik van computermodellen kunnen we onderzoeken wat lokaal de effecten zijn van het veranderende klimaat.

Lelystadse Adaptatie Strategie

Op basis van deze effecten maken we een plan voor klimaatadaptatie. Dat betekent dat we de omgeving aanpassen aan het veranderende klimaat. Zo kunnen we risico’s verminderen. In de Lelystadse Adaptatiestrategie Flevoland (LAS) staan deze plannen beschreven. Voorbeelden zijn het verbeteren van de opvang van regenwater en het vergroenen van daken, tuinen en steden. Hiervoor zijn ook subsidies beschikbaar.

Subsidie voor klimaatverandering 

Inwoners die binnen de bebouwde kom wonen, kunnen tussen 9 oktober 2023 en 1 november 2024 een subsidie aanvragen voor klimaatadaptieve en biodiverse maatregelen. Dat zijn maatregelen die helpen om bijvoorbeeld regenwater op te vangen en/of te hergebruiken. Of maatregelen die zorgen voor meer groen in de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan groene daken op huizen en schuren, groene gevels en regentonnen en -zuilen.

Samenwerken aan klimaatadaptatie

Klimaat Adaptatie Flevoland (KAF) is  onderdeel van het nationale Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Het is een samenwerkingsverband tussen de zes Flevolandse gemeenten (Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde), het Waterschap Zuiderzeeland, de Provincie Flevoland, de GGD Flevoland en Rijkswaterstaat Midden-Nederland. Samen werken deze partijen aan klimaatadaptie. Dit betekent dat we samenwerken om effecten van klimaatverandering in Flevoland zoveel mogelijk te verkleinen.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...