Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Op weg naar nieuwe energie

Laatst gewijzigd: 17-5-2023

In 2050 mogen huizen en bedrijven alleen nog gebruik maken van duurzame energie. Dat betekent dat we stoppen met het gebruik van aardgas en overstappen op andere, duurzame vormen van energie. Deze overgang noemen we de warmtetransitie. Gemeenten moeten plannen maken voor de warmtetransitie. Op deze pagina leest u meer over de plannen van de gemeente Lelystad.

Het plan bestaat uit drie delen

Het plan voor de warmtetransitie in de gemeente Lelystad bestaat uit drie delen, namelijk de kadernota, de volgorde van wijken en de wijkuitvoeringsplannen. In de kadernota staan de regels waaraan de warmtetransitie in Lelystad moet voldoen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de doelen die we willen bereiken en de manier waarop we dat willen doen. Eén van de belangrijkste kaders voor de warmtetransitie in Lelystad is dat het voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn. De kadernota ‘Op weg naar nieuwe energie’ is door de gemeenteraad vastgesteld op 18 mei 2021.

Het tweede deel van het plan is de volgorde van wijken. Hierin staat in welke volgorde de wijken in Lelystad overgaan op duurzame energie. De volgorde van wijken is op 11 oktober 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Dat betekent dat nu duidelijk is wanneer er in welke wijken geen aardgas meer beschikbaar is. En dus wanneer inwoners overgestapt moeten zijn op andere, duurzame vormen van energie.

Het derde en laatste deel van het plan bestaat uit de wijkuitvoeringsplannen. Iedere wijk in Lelystad krijgt zo’n plan. In het wijkuitvoeringsplan staat hoe een wijk van het aardgas overgaat op duurzame energie en voor welke energie wordt gekozen. De wijkuitvoeringsplannen worden samen met de inwoners van de wijken gemaakt.

De volgorde van wijken

Lelystad is opgedeeld in drie fasen: de eerste fase stapt voor 2032 over op nieuwe energie, de tweede fase voor 2040 en de derde fase voor 2050. Die drie fasen zijn niet zomaar gekozen. Er is onderzoek gedaan naar welk soort energie op welke plekken het meest geschikt is. Er zijn gesprekken gevoerd met huurders, verhuurders, wijkraden en huiseigenaren. En er is gekeken naar de grote projecten die de komende jaren al gepland staan. Op basis daarvan is de volgorde bepaald.

Fase 1: voor 2032

De volgende wijken stappen voor 2032 over op nieuwe energie:

 • Zuiderzeewijk: Waterwijzer, Bastion, Maerlant, Lelycentre, Stadspark, Badweg en Langevelderslag
 • Atolwijk: De Veste, De Schans, De Meent en De Stelling
 • Stadshart: Centrum en Parkwijk
 • Boswijk: Archipel, Beukenhof, Rozengaard, De Scheren, Griend, Horst, Kamp, Wold en Zoom
 • Waterwijk en Landerijen (met uitzondering van de huizen die al op het warmtenet zijn aangesloten)

Fase 2: voor 2040

De volgende wijken stappen voor 2040 over op nieuwe energie:

 • Atolwijk: alle buurten tussen de Zuigerplasdreef en de Oostranddreef
 • Zuiderzeewijk: alle buurten tussen de Houtribdreef en de Binnenhavenweg
 • Bolder: Kogge, Kempenaar, Gondel, Schouw en Hanzepark
 • Kustwijk: Jol, Punter, Galjoen, Saerdam, Vliegent Hert, Fortuijn en Bataviahaven
 • Botter: Botter, Schoener en Tjalk

Fase 3: voor 2050

De volgende wijken stappen voor 2050 over op nieuwe energie:

 • Zuiderzeewijk: Kofschip, Groene Velden en Jagersveld
 • Atolwijk: Oostrandpark en Buitenhof
 • Kustwijk: Karveel, Boeier, Golfpark, Lommerrijk, Houtribhoogte, Golfresort, Parkhaven en Noordzoom
 • Lelystad-Haven: Lelystad-Haven, Hollandse Hout en het Werkeiland
 • Het buitengebied en de parken/natuurgebieden.

Wijken die al aardgasvrij zijn

Een deel van de Lelystadse wijken is al aardgasvrij. Deze wijken zijn dus niet opgenomen in de planning. Het gaat hierbij om de wijken Warande, Landstrekenwijk, Grietenij, Het Ravelijn en een deel van de Landerijen en de Waterwijk. In deze wijken ligt een warmtenet (stadsverwarming).

Zoek uw eigen huis op de kaart

Wilt u weten in welke fase uw huis valt? Dan kunt u dat eenvoudig opzoeken op deze kaart .

Hoe nu verder?

We zijn bezig met het voorbereiden van een aantal bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten leggen we uit wat er de komende tijd gaat gebeuren, welke keuzes er zijn, wat wij als gemeente doen en wat u als inwoner zelf kunt doen. Daarna organiseren we in iedere wijk een aantal gesprekken. Tijdens die gesprekken horen we graag van u wat uw ideeën zijn voor een nieuw energiesysteem in uw wijk. Uiteraard laten we u dan ook weten welke ideeën wij als gemeente hebben. We bepalen dus samen hoe een wijk aardgasvrij wordt. Dat wordt vastgelegd in een zogenaamd wijkuitvoeringsplan. En als het wijkuitvoeringsplan is vastgesteld door de gemeenteraad, gaat de gemeente aan de slag met het aanleggen van een nieuw energienetwerk. Dat kan bijvoorbeeld een warmtenet zijn. Of een zwaarder elektriciteitsnet. Dat is afhankelijk van de keuze die we samen maken.

Goed om te weten: huiseigenaren beslissen uiteindelijk altijd zelf hoe ze hun huis aardgasvrij maken. Als er bijvoorbeeld een warmtenet in de wijk komt, is een huiseigenaar nooit verplicht om daarop aan te sluiten.

Ook bedrijven over op nieuwe energie

Alle gebouwen gaan over op nieuwe energie, dus ook gebouwen van bedrijven. Omdat bedrijven anders zijn dan huizen, is er voor bedrijven een apart plan van aanpak. Dat plan van aanpak is gemaakt in samenwerking met de verschillende bedrijvenplatforms in Lelystad. Het plan gaat over energiebesparing, maatwerk voor grote verbruikers en collectieve inkoop voor kleine verbruikers.

Lees meer over de warmtetransitie voor bedrijven op de pagina Bedrijventerreinen.

Wat kunt u nu al doen?

Inwoners kunnen in hun eigen tempo aan de slag gaan, bijvoorbeeld door alvast minder aardgas te gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld door elektrisch te gaan koken, door een elektrische boiler in de keuken te plaatsen voor het verwarmen van het kraanwater of door kleine energiebesparende maatregelen te nemen, zoals het plaatsen van tochtstrips of radiatorfolie. U kunt ook alvast grotere maatregelen nemen om gas te besparen, bijvoorbeeld door uw huis te isoleren of door het glas in de ramen te vervangen door isolerend glas. Voor inwoners die binnenkort een nieuwe cv-ketel nodig hebben, hebben we een artikel geschreven met tips.

Hulp bij een aardgasvrij huis

Inwoners die plannen hebben voor hun eigen huis en daar wel wat hulp bij kunnen gebruiken, kunnen terecht bij het Energieloket Lelystad. Het energieloket geeft tips over energie besparen en aardgasvrij wonen, organiseert verschillende collectieve inkoopacties en geeft een overzicht van de leningen en subsidies die mogelijk zijn. U kunt ook terecht op de website van de Duurzame Huizen Route. Via die website kunnen huiseigenaren elkaar inspireren met hun duurzame huis. Inwoners die samen met een groepje buurtbewoners een plan hebben gemaakt om over te stappen op nieuwe energie, kunnen zich melden via het e-mailadres energie@lelystad.nl of bellen naar 14 0320.

Wilt u meepraten?

Wilt u meepraten over de warmtetransitie in Lelystad? Meld u dan aan voor onze meedenkgroep! De meedenkgroep bestaat uit inwoners uit verschillende delen van Lelystad. We organiseren elk kwartaal een bijeenkomst in het stadhuis om de meedenkgroep bij te praten over wat er in de afgelopen periode is gebeurd en wat de volgende stappen zijn. Daarbij vragen we de meedenkgroep ook om adviezen en ideeën, die we meenemen in onze plannen om Lelystad aardgasvrij te maken.

Wilt u onderdeel worden van onze meedenkgroep? Stuur dan een e-mail naar energie@lelystad.nl om u aan te melden.

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen na het lezen van deze pagina? Dan kunt u deze vragen stellen via het e-mailadres: energie@lelystad.nl.

Let op: dit e-mailadres is niet bedoeld voor het aanvragen van een vergoeding van energiekosten. Ga daarvoor naar de pagina Vergoeding energiekosten.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...