Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Ondernemersbeleid

Een sterke en groeiende economie is één van de drijvende krachten achter het behalen van de Lelystadse ambities. Wij nodigen alle partners in de stad en daarbuiten uit om een bijdrage te leveren aan deze ambities.

Economisch Perspectief Lelystad 2030

Het Economisch Perspectief Lelystad 2030 geeft een duidelijk streefbeeld voor de komende jaren tot 2030 en bevat de economische koers met bijbehorende strategie om tot dit streefbeeld te komen. Het bevat de economische ambities van Lelystad en hoe de stad deze onder invloed van verschillende trends en ontwikkelingen wil gaan verwezenlijken. Dit is gedaan door het formuleren van een aantal opgaven die inzichtelijk maken waar Lelystad nu staat, waar zij heen wil en wat er nodig is om daar te komen. Dit laatste samen met iedereen die daarvoor nodig is en een bijdrage kan en wil leveren. Het is dan ook een open uitnodiging aan de verschillende partners om een bijdrage te leveren aan de realisatie van dit streefbeeld. Met het Economisch Perspectief Lelystad 2030 beschikt de gemeente over een actuele, breed gedragen economische koers voor de komende jaren, waarmee zij de economische ambities wil gaan realiseren.

Structuurvisie Locatiebeleid Lelystad 2013-2025

De Structuurvisie Locatiebeleid Lelystad 2013-2025 bevat de kaders voor het ruimtelijke beleid ten aanzien van werklocaties (bedrijventerreinen, kantoorlocaties en detailhandel). Deze structuurvisie, ook wel vestigingsbeleid, zorgt voor een goede ruimtelijke ordening op het gebied van werklocaties, met als uitgangspunt ‘het juiste bedrijf op de juiste plaats’’. Concreet geeft de Structuurvisie Locatiebeleid Lelystad duidelijkheid, intern en extern, over de richting die de gemeente voor ogen heeft met betrekking tot de afzonderlijke werklocaties, de randvoorwaarden die daarbij gesteld worden en waar toekomstige opgaven (transformatie / herstructurering) verwacht kunnen worden.

Ook wordt de visie gebruikt als toetsingskader voor particuliere en gemeentelijke ontwikkelingen. Het is daarmee kaderstellend voor bestemmingsplannen en bij de beoordeling van aanvragen voor een omgevingsvergunning op de thema’s bedrijventerreinen, kantoren- en detailhandelslocaties. Indien een vestiging van een bedrijf niet voldoet aan het bestemmingsplan, zal de aanvraag getoetst worden aan de voorwaarden die in de structuurvisie aan de locatie gesteld worden. 

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...