Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bomen

Lelystad is een boomrijke stad. In de stedelijke omgeving groeien er naar schatting 40.000 stuks. Het aantal bomen in de gemeentelijke bossen is nog een stuk groter.

Het nut van bomen

Bomen zijn belangrijk, daar is al lang geen discussie meer over: ze halen fijnstof uit de lucht, reguleren de temperatuur, dempen geluiden, produceren zuurstof en gebruiken CO2, bieden voedsel en onderdak aan honderden diersoorten en van sommige bomen kun je de vruchten oogsten. Natuurlijk zijn bomen óók plezierig om naar te kijken. Woningen in groene, boomrijke wijken zijn gemiddeld duurder en een ziekenhuisopname in een ziekenhuis te midden van het groen duurt gemiddeld 15 procent korter. In een groene, boomrijke omgeving spelen kinderen vaker buiten.

Bomenbeleidsplan

Ondanks al die plezierige en nuttige zaken hebben bomen het niet altijd gemakkelijk. Nog lang niet altijd wordt er, bij het maken van nieuwe stedenbouwkundige plannen, rekening gehouden met de aanwezige bomen. Mede daarom heeft de gemeente een bomenbeleidsplan opgesteld, dat in oktober 2010 goedgekeurd is door het college. Doel van het plan is het behouden van een goed, gezond en gevarieerd bomenbestand door de juiste boom op de juiste plek te planten, maar ook om aanwezige bomen een goede bescherming te bieden. In het bomenbeleidsplan zijn daarvoor regels opgenomen. Iedereen die op de een of andere manier met bomen te maken heeft, van plannenvormers tot beheerders (en bewoners), moet op de hoogte zijn van deze regels.

Bomenprotocol

Naast een bomenbeleidsplan kent gemeente Lelystad een bomenprotocol. Dit protocol bestaat uit voorschriften ter bescherming van bomen tijdens uitvoeringswerkzaamheden en is van toepassing bij de uitvoering van werkzaamheden in de directe omgeving van bomen in de openbare ruimte. Het bomenprotocol is bedoeld als leidraad voor iedereen die een rol heeft in het planproces voorafgaand aan en tijdens werkzaamheden. Met het bomenprotocol beoogt de gemeente een duurzame instandhouding van bomen tijdens en na werkzaamheden.

Kapbeslissing

Wanneer een boom gekapt wordt, is het informeren van bewoners een onderdeel van de kapverzoekprocedure. Hoewel alleen voor bijzondere bomen in de stad een Wabo-vergunning nodig is, is voor de gemeentelijke bomen altijd een kapbeslissing nodig.

Het kappen van bomen kan bijdragen aan de natuur

De meeste bomen kappen we vanwege de veiligheid. De gemeente verwijdert zwakke, zieke of dode bomen, zodat je veilig door de stad kunt lopen, fietsen of rijden. Maar we halen soms ook een aantal gezonde bomen weg. Dat lijkt misschien vervelend, maar kan de natuur juist helpen. Door een aantal bomen te kappen, krijgen andere bomen meer licht en ruimte om uit te groeien tot volwassen bomen. Dit zorgt voor sterke bomen en een duurzaam bos. Het is goed voor de biodiversiteit. Hiermee bedoelen we alles wat leeft op aarde.

Maatregelen voor de natuur

Tijdens het bosonderhoud past de gemeente soms een aantal natuurinclusieve maatregelen toe. Dat zijn acties die de dieren en planten kunnen helpen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het geschikt maken van bomen voor spechten. Of bijvoorbeeld expres wat stammen laten liggen, zodat er paddenstoelen op kunnen groeien. Ook laat de gemeente soms bewust wat takhout achter in het bos. Daar kunnen dieren tussen schuilen.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...