Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Agenda Natuur

Lelystad is een groene stad met veel natuur. We vinden de samenwerking tussen mens, stad en natuur belangrijk. Daarom moeten we er op een goede manier gebruik van maken. We kunnen van de natuur genieten en er ook van leren. Groene tuinen zorgen bijvoorbeeld voor verkoeling in de zomer en afvoer van water in de herfst. In een groene wijk is het prettiger wonen. In het water leven allerlei dieren. En in het bos kun je heerlijk wandelen. Daarom werken we aan een plan voor de natuur in onze groeiende stad. Dat plan noemen we de Agenda Natuur.

De (nieuwe) natuur in Lelystad

Uniek in onze gemeente is de nieuwe natuur. Daarmee bedoelen we natuurgebieden die door de mens zijn gemaakt. Nationaal Park Nieuw Land (met de Oostvaardersplassen en Marker Wadden) bijvoorbeeld. Of Natuurpark Lelystad, het Bultpark en het Zuigerplasbos. Maar het groen in de stad is net zo belangrijk. Bijvoorbeeld in uw achtertuin of in de bermen. De Agenda Natuur wordt een handvat voor de gemeente Lelystad om bij alle ruimtelijke ontwikkelingen in en om de stad rekening te houden met natuur.

Wat staat er in de Agenda Natuur?

U bepaalt met ons wat er in de Agenda Natuur staat. Samen met inwoners en partners stelden we ambities op voor de toekomst van de natuur in en rondom Lelystad. Visies over hoe het groen in uw buurt er in 2050 uit ziet. En wat we kunnen doen om de natuurdoelen te behalen. We willen bijvoorbeeld natuurgebieden behouden en uitbreiden. We willen leren over de natuur en wonen in een gezonde buurt. Vanuit de ambities ontstonden ideeën en plannen. Deze vormen samen de Agenda Natuur. Momenteel zijn we hier druk mee bezig. En uw hulp is daarbij welkom!

Wat u kunt verwachten

We proberen u via deze webpagina zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de Agenda Natuur. Daarnaast worden er een aantal  bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten ontvangt u meer informatie, kunt u vragen stellen of kunt u meedenken over de plannen. Op 14 juni 2023 vond de (voorlopig laatste) bewonersavond plaats. Meer informatie vindt u op de pagina over de bewonersbijeenkomst. Naast inwoners betrekken we ook partners en scholieren. Studenten van Porteum gaan aan de slag met het thema in een lesmodule. Zo wordt de Agenda Natuur van ons allemaal.

Het bestuurlijke proces

De gemeente werkt hard aan de Agenda Natuur. Strategische keuzes worden afgestemd met het college van B&W en de gemeenteraad. Dit proces is in volle gang. Het college heeft op 4 april 2023 besloten de Strategie Agenda Natuur voor te leggen aan de raad. Op 9 mei 2023 is deze strategie in de raad besproken en op 31 mei 2023 is de strategie unaniem aangenomen door de raad. Dit betekent dat de raad akkoord geeft op de ambities die samen met inwoners en partners zijn opgesteld.

Het uitvoeringsprogramma

Nu de Agenda Natuur is vastgesteld door de gemeenteraad gaan we aan de slag met de uitvoering. Dit vormt straks een uitvoeringsprogramma. In dit uitvoeringsprogramma kijken we naar vijf programmalijnen. Dat zijn hoofdpunten die de basis vormen voor alle plannen.

  1. Natuurinclusieve verstedelijking
  2. Stadsnatuur verbeteren en ontwikkelen
  3. (Buitenstedelijke) natuurontwikkeling
  4. Natuurbeleving en educatie
  5. Participatie en communicatie

Dit hebben we al gedaan

De Agenda Natuur maken we in drie fasen. Hierbij betrekken wij in iedere fase experts op het gebied van natuur, belanghebbenden in het gebied en inwoners van Lelystad.

  1. De eerste fase is de onderzoeksfase. Dit noemen we ook wel de analysefase. In deze fase hebben we onderzocht hoe het nu gaat met de natuur in Lelystad. Ook zijn inwoners van Lelystad gevraagd naar hun natuurbeleving in en om de stad, door middel van een enquête. Lees meer over de uitkomsten van de enquête in de Rapportage Groene Stad 2023  .
  2. De resultaten uit deze fase vormden de basis voor de volgende fase. In deze tweede fase hebben we gesprekken met experts en de gebiedspartners gevoerd. We organiseerden onder andere een Natuurcafé, Bultpark Buitendag en informatieavond. Hier stelden we vragen aan inwoners en partners. Waar moet de Agenda Natuur over gaan? Welke doelen willen we behalen? Deze doelen voor de Agenda Natuur zijn de strategische keuzes. Vervolgens zijn deze keuzes door de gemeenteraad goedgekeurd.
  3. Aan de hand van de vastgestelde strategische keuzes ging de gemeente ook in de derde fase weer in gesprek met de inwoners tijdens een bewonersbijeenkomst. De volgende stap is het vertalen van de keuzes naar plannen en ideeën. Dit vormt straks het uitvoeringsprogramma.

Relevante documenten

Agenda Natuur bouwt voort op bestaande beleidsdocumenten van de gemeente Lelystad. Een aantal belangrijke documenten vindt u hieronder.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...