Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Klimaatadaptatie

Lelystad wil in 2050 klimaatadaptief zijn ingericht en zo bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving. Het Lelystadse plan is gebaseerd op klimaatstresstesten die de gemeente heeft gedaan in 2018 en 2022. Daaruit kwam dat er aanpassingen nodig zijn in onder andere de woonomgeving, de werklocaties, groen-blauwe structuren en landbouw.

Goede basis

Lelystad is een gemeente met veel groen, veel water en veel ruimte. Hierdoor is de basis goed. De uitdaging ligt met name in de verbinding tussen dat water en dat groen. En in minder verstening in bijvoorbeeld bedrijventerreinen en oudere wijken.

Groen en schaduw dichtbij

Voor wat betreft de woningbouw wordt uitgegaan van het 300-30-3 principe: maximaal 300 meter lopen naar een koele plek als bos, park of perk, er is minimaal 30% schaduw op straat en vanuit iedere woning zie je minimaal drie groenstructuren als bomen, er komt een lokaal hitteplan, waar mogelijk waterdoorlatende verharding op straat en regenwater wordt opgevangen in buffers bij piekbuien.

Bedrijven en bedrijventerreinen hittebestendig

Ook werklocaties moeten aangepast zijn op extreem weer. Dat betekent dat bedrijfspanden en bedrijventerreinen hittebestendig moeten zijn ingericht (bijvoorbeeld door aanplant van bomen en gevelgroen, geen grote oppervlakten zwart dak) en geen hemelwater op het riool lozen.

Verschillend groen en waterdoorlatende bodem

Door het planten van veel verschillend groen dat tegen veranderend klimaat bestand is, krijgen ook planten- en bomenziekten minder kans. En met een goed beheer kan de bodem meer water opnemen en vasthouden. Klimaatverandering zal ook een grote invloed hebben op de landbouw rondom Lelystad. In 2050 moet de land- en tuinbouw zo ingericht zijn dat het zo min mogelijk last heeft van de gevolgen van wateroverlast, droogte, hitte, bodemdaling en verzilting.

Samenwerking

Bij de aanpassing aan extremer weer is een grote rol weggelegd voor inwoners, bedrijven en organisaties. Zij hebben ook direct invloed om hun leef- en werkomgeving groener en klimaatbestendiger te maken. Bijvoorbeeld door groenere en minder verharde tuinen. Samenwerken met allerlei partijen en inwoners is dan ook belangrijk om Lelystad goed voorbereid te laten zijn op een veranderd klimaat.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...